ZIP trgovina d.o.o., Vodovodna 1, 10431 Samoborski Novaki
Temeljni kapital društva uplaćen u cijelosti u iznosu od 1.921.200,00 kn upisan u trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 080087655,
Člana Uprave društva: Zdenka Gec, OIB: 01835421131
Erste&Steiermärkische Bank d.d.,Zagreb, Ivana Lucića 2, 2402006-1100033630